umelec

umelec Človek tvoriaci umelecké diela.

Umelca tvorí umelecký –> talent spolu s –> umeleckou imagináciou. K charakteristickým znakom umelca patrí spravidla zvýšená citlivosť a precítenie kultúrnej tradície. Jeho umelecké schopnosti sa prejavujú pri práci s umeleckými prostriedkami a možno ich hodnotiť spätne na základe umeleckého diela. Umelec tvoriaci špičkové diela sa označuje ako –> génius.

Umelec nemusí byť špecialistom, ale môže umelecké diela tvoriť ako súčasť iných činností. Môže byť profesionálom orientovaným výlučne na tvorbu umeleckých diel, školeným umelcom aj amatérskym tvorcom. Môže byť aj súčasťou kolektívu, v ktorom skutočným tvorcom diela je len celý kolektív. Môže byť aj tvorcom predlohy, ktorú interpretuje iný umelec. –> interpret, –> autor, –> „smrť autora“, –> typológia umelcov, –> umelec (terminológia)

umelec (terminológia)

  • artist, artista, artiste, artysta – novodobé termíny v rôznych germánskych, románskych a slovanských jazykoch, pochádzajú z termínu art,
  • poietes – antický grécky termín pre tvorcu, ktorý sa však líšil od tvorcu –> techné, bol to tvorca poézie tvoriaci na základe inšpirácie, božského nadšenia,
  • creator –– 1. rímsky termín pre tvorcu a zakladateľa niečoho (zákonov, mesta a pod.,) 2. stredoveký termín rezervovaný pre Boha (creatio ex nihilo – tvorba z ničoho, stvorenie),
  • chudožnik – moderný ruský termín, odvodený od slova chudožnyj (= skúsený, zbehlý),
  • der Künstler – moderný nemecký termín, je odvodené od slova die Kunst,
  • tvorca – moderný slovanský termín označujúci každého tvorcu, a zvlášť umelca, odvodený od slova tvorba,

–> umelecká tvorba (terminológia), –> umenie (terminológia)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.