Pojmy a osobnosti z estetiky

Jediný estetický slovník na slovenskom internete.

Adresátom je každý, kto sa zaujíma o umenie a estetické hodnoty.

Posledná úprava 14. 1. 2024.

Texty z tejto publikácie sa môžu voľne používať na vzdelávacie, vedecké, popularizačné a iné nekomerčné účely pod podmienkou, že bude uvedený zdroj:  MISTRÍK, E.: Estetický slovník. 2., prepracované, vyd. – Bratislava : Album, 2013. ISBN 978-80-971533-4-2. Dostupné na: www.estetickyslovnik.sk

© Erich Mistrík, 2013-2024     ISBN 978-80-971533-4-2     EAN 9788097153342

Comments are closed.