Ľ

ľúbivý –>  páčivý

ľubozvučný Výrazová kategória. Znejúci príjemne a lahodne.

ľudovosť Termín marxistickej estetiky. Označuje požiadavku, aby sa umelci venovali témam, ktoré sú zrozumiteľné ľudu a aby vyjadrovali vo svojich dielach záujmy ľudu.