UČ-UL

účelnosť bez účelu Termín estetiky I. Kanta. Je v pozadí estetického vnímania, keď človek preciťuje krásu predmetu bez toho, aby ju viazal na konkrétnu užitočnosť vo svojom živote, avšak predpokladá, že predmet určitý účel má. Iným vyjadrením tohto pojmu je –> forma účelnosti predmetu. –> nezainteresovanosť

Ulrich Engelbert zo Štrasburgu (? -1287) Nemecký mních a teológ. Odlišoval absolútnu a náhodnú krásu. Absolútna je krásou sveta, na ktorej majú účasť jednotlivé veci. Estetické dielo – De pulchro (1277, O kráse).