Č

Čang Jen-jüan (9. st.) Čínsky teoretik umenia. Rozpracoval niektoré zo šiestich princípov He Siea. Zdôraznil metafyzický charakter umeleckej tvorby, v ktorej sa umelec stretáva s kozmickými princípmi. Hlavné dielo – Ku K´ai-čih (845).

Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) Ruský spisovateľ, politik, literárny kritik, filozof. Estetické úvahy zacielil na vzťah umenia ku skutočnosti. Umenie reprodukuje zaujímavé stránky skutočnosti. Vypovedá o individuálnom živote sledujúc jeho podrobnosti, a je tak učebnicou života. Krásu vymedzoval ako život podľa našich predstáv. Hlavné estetické dielo – Estetičeskije otnošenija iskusstva k dejstviteľnosti (1855, Estetické vzťahy umenia ku skutočnosti).

čchi Termín klasickej čínskej filozofie a prírodovedy. V estetike sa používa na označenie vrodenej, ale schopnej kultivovania, vnútornej sily umelca. Je to psychická energia, schopnosť tvoriť umelecké diela. Pomáha transformovať životné sily prírody do umeleckej imaginácie. Neusporiadaná energia čchi spôsobuje nedostatok majstrovstva v umeleckej tvorbe.

čierny humor Absurdnosť, v ktorej sa smiešne spája s ukrutným a strašidelným. à humor

čitateľ –> recipient

Čong-il, Kim (1941-2011) Severokórejský politik. Pripisuje sa mu autorstvo hlavného severokórejského estetického spisu – Misullon: 1991-nyŏn 10-wŏl 16-il (1991, Pojednanie o umeni: 16. októbra 1991). Podľa neho je krása objektívnou vlastnosťou sveta, ale zachytávame ju prostredníctvom emócií. Krása slúži komunite, ktorej morálku vyjadruje. Orientuje sa na ľud a vyjadruje sa národne. Stranícke vedenie štátu zabezpečuje, že krása existuje.

Ču C´-čching (Pchej-sien) (1898-1948) Čínsky básnik a teoretik literatúry. Venoval sa kritériám pre posudzovanie umeleckého diela. Hlavné dielo s estetickými myšlienkami – Piao-čun jü čch´-tu (1948, Kritériá miery).

Ču Kuan-čchien (1897-1986) Čínsky estetik a teoretik literatúry. Budoval kompletný estetický systém, ako aj psychológii umenia. Jeho estetické dielo tvorí dvadsať zväzkov.

Čung Žung (504-552) Čínsky teoretik literatúry. Autor prvej čínskej poetiky. Hlavné dielo – Šipin (6. st., Druhy básnictva).

Ču Si (1130-1200) Čínsky filozof. Rozpracoval metódu interpretácie literárneho textu pomocou starostlivého čítania textu, ktoré súčasne kultivuje čitateľa.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.