Q

quadrivium (artes reales) Termín stredovekej estetiky. Označoval skupinu reálnych slobodných umení – aritmetika, geometria, astronómia, hudba (tú nechápali ako hudobnú tvorbu a produkciu v dnešnom zmysle, ale hlavne ako muzikológiu a akustiku). –> slobodné umenia

Quatremére de Quincy, Antoine-Chrysostom (1755-1849) Francúzsky teoretik a historik výtvarného umenia. Formuloval princípy klasicistického umenia. Estetické diela – Considérations morales sur la destination des ouvrages de l´art (1815, Morálne úvahy o poslaní umenia), Recueil des notice lues dans les séances publiques de l´académie des beaux-arts (1834, Zbierka poznámok na verejné zasadania akadémie krásnych umení).

Quintilianus, Marcus Fabius (cca 35-cca 100) Rímsky rétor. Venoval sa klasifikácii umení. Dielo s estetickými myšlienkami – Institutio oratoria (po 90, Rečnícke vyučovanie).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.