krásna-krásny

krásna línia Termín estetiky W. Hogartha. Je podľa neho ideálom krásy vo výtvarnom umení. Je možné ju stvárniť ako líniu obkľučujúcu kužeľ, teda ako nepravidelnú vlnovku (resp. aj ako líniu č. 4 na obrázku).

krásne umenia 1. Termín F. da Hollandu. Označoval výtvarné umenia, poéziu a hudbu. 2. Termín Ch. Batteuxa. Označoval skupinu umení, ktorých cieľom je páčiť sa. Zaradil sem hudbu, maliarstvo, sochárstvo, poéziu a tanec. V tejto verzii sa termín rozšíril. Protikladom sú –> mechanické umenia.

krásno Moderný termín pre –>  krásu. Na rozdiel od slova krása sa začal v posledných storočiach používať preto, aby sa zabránilo pozitívnemu odtieňu slova krása, krásny, ktorý – spojený s pozitívnym pôžitkom – predpokladá aj svoj protiklad, škaredé, škaredý. Termín krásno je abstraktnejší. Využíva sa vo filozofických a estetických textoch vtedy, ak je potrebné zdôrazniť objektívny charakter krásy, podstatu krásy, hodnotovú a zážitkovú neutrálnosť fenonému, o ktorom sa hovorí. V takom význame je bližší termínu –>  estetično. –>  krásno (terminológia) –>  krása (terminológia) –>  estetično (terminolóiga)

krásno (terminológia) Mnohé jazyky odlišujú termín krása a krásno:

  • francúzština – beauté (krása), beau (krásny; krásno),
  • španielčina – belezza (krása), bello (krásno),
  • taliančina – belezza (krása), lo bello (krásno),
  • nemčina – die Schönheit (krása) , das Schöne (krásno),
  • angličtina – beauty (krása), the beautiful (krásno; musí byť s určitým členom, bez the je slovo beautiful len prídavným menom krásny),
  • ruština – krasota (krása), prekrasnoje (krásno),
  • chorvátština – ljepost (krása), ljepo (pekne, krásne, krásno),
  • poľstina – piękność (krása), piękno (krásno)
  • čeština – krása, krásno.

–> krása –>  krása (terminológia) –>  estetično –>  estetično (terminológia)

krásny Výrazová aj hodnotová kategória. Označuje predmet, ktorý nesie hodnotu –>  krásy, alebo predmet, ktorý v estetickom vnímaní vyvoláva pocit krásy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.