gýč

gýč

(Kitsch) Kultúrny predmet, ktorý sa vydáva za špičkovú estetickú alebo umeleckú hodnotu, hoci ňou nie je.

Prejavuje sa na ňom snaha tvorcu o predstavenie nadčasovej idyly, povrchných citov a snaha zapôsobiť za každú cenu. Je falošne precitlivelý. Nespochybňuje zaužívané kultúrne vzory ani idey a stereotypy. Uspokojuje sa s imitáciou vzorov a nesnaží sa rozvíjať kultúrnu tradíciu.

Preto napodobuje len vonkajšiu formu kultúrnych produktov, nie ich myšlienkový svet. Často napodobňuje kvalitné materiály pomocou nekvalitných materiálov. Na rozdiel od epigónstva, ktoré preniká do vnútornej logiky umeleckých postupov, tvorba gýčiara napodobuje len povrch týchto postupov.

Gýč manipuluje s recipientom, lebo mu vnucuje svoje chápanie sveta ako jediné možné a jediné správne. Gýč výrazne využíva masová kultúra.

Gýč parazituje na objekte, ktorý zobrazuje v tom zmysle, že ho chce bezo zvyšku pripomenúť (napríklad mnohé suveníry).

Zobrazenie sveta je v gýči konvenčné a stereotypné. Preto neproblematizuje skutočnosť, ako to robí umelecké dielo, ale naopak, zjednodušuje a eliminuje konflikty a ťažkosti skutočnosti.

Podnecuje pasívne a rutinné hodnotenie, uspokojenie sa s daným stavom. V konečnom dôsledku ničí estetický vkus a estetické vnímanie.

Porov. pojmovú mapu gýča.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.